Oświadczenie o prawach autorskich

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych i graficzno-słownych, które zamieściłem/am w serwisie internetowym jemens.pl.

Oświadczam, iż wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w serwisie jemens.pl stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oświadczam, iż wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w serwisie jemens.pl nie naruszają praw osób trzecich.

Poprzez wgrywanie w serwisie internetowym jemens.pl wzorów graficznych lub słowno-graficznym udzielam firmie JEMENS Jakub Wiernicki-Kowalik nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przeze mnie w serwisie internetowym jemens.pl (licencja) na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie "b" powyżej - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl